اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/02

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology-Scopus

2- Elementary Education Online-Scopus / ISC